Banan


Bantyp: Skalabana
Längd: 39 m
Antal spår: 6 spår
Färg på banan: Svart
Färg eller siffror: Färgmarkering
Flätan: Ligger 0,2 mm under banan
Strömkälla: DC-aggregat / 12,2 V / 400 A
Tidtagningssystem: SpyTech Race Manager
+ Plus på vilken sida
i körriktningen:
Vänster
Typ av kontakter: Banankontakter
Färger: Vit Plus (+) från spänningsaggregat
Svart Plus (+) till banan
Röd Broms (-)

Comments are closed.